BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

VLK factsheet over Kitten en Duurzaamheid

VLK factsheet over Kitten en Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen. Aandacht voor duurzaamheid is tegenwoordig aan de orde van de dag, maar het is niet iets van de laatste tijd. Al in 1987 spraken de Verenigde Naties over duurzaamheid. De definitie die toen werd vastgesteld, wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt: Duurzame ontwikkeling zorgt ervoor dat in de behoefte van de huidige generatie wordt voorzien, zonder dat de mogelijkheden voor volgende generaties worden beperkt.De kitindustrie maakt zich ook sterk voor verduurzaming, zowel binnen de bedrijven en in de producten die ze ontwikkelt als binnen het concept van duurzaam bouwen.Kitbedrijven

Efficiënte processen Niet alleen in hun producten ook in de bedrijven zelf werkt de kitindustrie aan verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Productieprocessen worden regelmatig tegen het licht gehouden ter vergroting van de efficiency en verlaging van de milieu impact. Energiebesparing is ook een continu aandachtspunt bij de VLK-leden.

Leden

VLK Binnen de VLK, Vereniging Lijmen en Kitten, is verduurzaming een terugkerend thema in de gezamenlijke bijeenkomsten. Leden bedrijven voldoen niet alleen aan de geldende wetgeving voor duurzaam ondernemen, maar zetten nog een stap verder als dat haalbaar is.