BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Verdraagzaamheid van kit

Verdraagzaamheid van kit

Het gebruik van met name verdraagzame afdichtkitten is sterk bepalend voor de kwaliteit en duurzaamheid van isolatieglas, ramen en kozijnen. In dit artikel gaatrob bloem, directeur en eigenaar van Bloem Sealants B.V., nader in op dit onderwerp.Contact

Bij het beglazen van binnenuit, worden de glaslatten aan de binnenzijde van het gebouw aangebracht en wordt een hielafdichting met elastische kit aangebracht tussen de kopse kant van het glas en het kozijn. De glaszetter spuit daarvoor een streng beglazingskit schuin tegen de zijkant van het glas en drukt de glaslat er goed in. Hierbij wordt de kit verder onder het glas geperst en komt deze in direct contact met de gekitte randverbinding. Hoewel de beglazingskit de rand verbinding van het isolatieglas in feite niet mag raken, is materiaalcontact bij een hielafdichting in de praktijk niet te vermijden. Ook bij structurele beglazingen en het plaatsen van inbraakwerend glas, komen de randverbinding en de beglazingskit met elkaar in contact. Aan de hand van actuele technische informatiebladen van de kit, die men gewend is te gebruiken, dient de beglazer zich ervan te overtuigen of die wel geschikt is voor de bedoelde toepassing. Als de verpakking aangeeft dat het om een neutrale kitsoort gaat, is dat niet voldoende en kan het toch fout gaan.

Risico’s

Kitten die met elkaar in contact komen, moeten dus chemisch verdraagzaam zijn en mogen onderling geen schadelijke wisselwerking veroorzaken. Wordt onbewust gekozen voor een niet verdraagzame beglazingskit die in blijvend contact komt met de gekitte randverbinding, dan kunnen schadelijke weekmakers uit de beglazingskit door de randverbinding (secondary seal) migreren en in het butyl (primary seal) worden opgenomen. Door het opweken van het butyl ontstaat een koude-vloei. Uittredende zwarte druppels butyl op de aluminium spacer of zelfs zwarte tranen in de glasspouw kunnen het gevolg zijn. Uiteraard raakt het isolatieglas op den duur lek. Bij onverdraagzame kitten zijn het meestal organische, goedkope weekmakers die hun schadelijke inwerking op de randverbinding veroorzaken. Indien bij koude vloei het vermoeden bestaat dat de gebruikte kit schadelijke, organische weekmakers bevat dan kan een thermo-gravimetrische analyse de oorzaak aan de hand van een uitgesneden kitmonster aantonen.