BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Glazen u-profielen in prefab gevel elementen Glas in Beeld

Glazen u-profielen in prefab gevel elementen Glas in BeeldDe tijd dat glazen U-profielen voornamelijk in een industriële context werden toegepast, is voorbij. Het product is hot en heeft inmiddels zijn weg gevonden naar alle segmenten van de Nederlandse architectuur. Met de appartemententorens Side by Side in het Stadshart van Almere heeft de opmars van glazen U-profielen een nieuwe mijlpaal bereikt. Dit keer zit hem de vooruitgang in de verwerkingswijze. Was het gebruikelijk om ‘U-profielen’ als losse elementen in het werk te monteren, voor Side by Side is het product al in de fabriek opgenomen in geprefabriceerde gevelelementen.

Levendige gevel

Gevels met glazen U-profielen zijn geen unicum, zij het dat de toepassing zich tot voor kort vooral richtte op utilitaire en industriële bouwwerken, zoals de Kunsthal in Rotterdam maar ook diverse parkeergarages. De ontwerpers van De Architekten Cie. hebben een volgende stap gezet door de profielen een hoofdrol toe te bedelen in de huid van twee voor bewoning bestemde etagegebouwen. In Side by Side zijn de glazenU-profielen telkens samengevoegd tot grote, verdiepinghoge (3,60 m) vlakken. Samen met eveneens verdiepinghoge puien met doorzichtglas vormen zij de bouwstenen van het gevelontwerp. De indeling van de gevel in puien en uit Uprofielen gevormde ‘gesloten’ vlakken varieert per verdieping. Het resultaat is een heel levendige gevel met bewust tel- baar gemaakte bouwlagen

refab met elementen

Het team van Side by Side heeft aanvankelijk gewerkt aan een oplossing waar- bij de gebouwhuid als een zogenoemde warm-koudgevel op traditionele wijze uit losse componenten werd gevormd. De U-profielen zouden daarbij met hef- steigers op hun plaats worden gebracht. Gevelbouwer Blitta, die bij het werk betrokken werd toen de engineering van de gevel al in volle gang was, raakte er evenwel van overtuigd dat de ingeslagen weg niet de meest effectieve was

Slim opgebouwd

De elementengevel is vervolgens zodanig uitgedokterd dat het systeem overal kon worden doorgezet, ongeacht of de uit aluminium profielen gevormde kaders van de individuele elementen nu werden gevuld met U-profielen of isole- rende doorzichtbeglazing. Er is zo een vlakke gevel ontstaan, wat niet weg- neemt dat het doorzichtglas iets verder naar voren ligt dan de glasplanken. Ach- ter de U-profielen bevinden zich eerst een spouw en vervolgens 70 millimeter dikke sandwichpanelen van glaswol isolatieplaten waarop aan de zichtzijde in de fabriek 1 millimeter dikke alumini

Afdichting met siliconenprofielen

In de geprefabriceerde gevelelementen zijn de glazen U-profielen mechanisch afgesteund op kunststof blokjes. Een verhaal apart vormt de afdichting tussen de U-profielen onderling. Deze verticale voegen had men ook kunnen vullen met een elastische kit, wat echter bewust niet gebeurd is. Schaminée: ‘Hadden we traditioneel gewerkt, dan had Side by Side tussen de U-profielen vele kilometers kitvoeg gehad.