BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Als eerste kitfabrikant heeft Bloem onlangs KOMO certificaten behaald

Als eerste kitfabrikant heeft Bloem onlangs KOMO certificaten behaald

Om risico’s zo goed mogelijk af te dekken, zullen timmerfabrikanten steeds vaker uitsluitend willen werken met gecertificeerde producten. Als eerste kitfabrikant heeft Bloem Sealants onlangs KOMO certificaten behaald voor haar meest gangbare en meest toegepaste afdichtings en beglazingskitten. Het bedrijf zegt hiermee in te spelen op de concepten van de NBvT. volgens directeur Rob Bloem biedt de certificering de gebruiker vooral ook de zekerheid dat Bloem Sealants de kitten volgens een constante kwaliteit levert.Vastgelegd

Bloem vertelt dat het certificeringstraject flink wat tijd in beslag heeft genomen. “Om onder het KOMO-keurmerk te kunnen leveren, moet het product allereerst voldoen aan een gestelde norm. Voor voeg- en beglazingskitten is dat de ISO11600G norm. Verder moet het product zijn geproduceerd in een beheerst productieproces. Een onafhankelijke partij controleert met regel

Goede ontwikkeling

Ook de NBvT juicht de productcertificeringen van harte toe, bij monde van technisch adviseur Jos Middeldorp: “Concept III schrijft weliswaar niet voor dat de timmerfabrikant uitsluitend gebruik maakt van gecertificeerde producten, maar het is wel een goede ontwikkeling. Het is natuurlijk zo dat de verantwoordelijkheden van de timmerfabrikanten die leveren in Concept III groot zijn. Dat betekent dat hij er voor de volle 100 procent van op aan moet kunnen dat de producten waarmee hij werkt, goed zijn. Gecer - tificeerde producten zijn betrouwbaar, omdat de prestaties ervan zijn gekeurd en bevestigd door een onafhankelijke instantie. We zijn er dan ook blij mee dat Bloem Sealants hiermee komt. Rob Bloem voegt hieraan toe: “Het blijkt dat de tim - merindustrie door de SKH-KOMO Certificering vertrouwen in onze producten heeft. Dat is natuurlijk ook voor ons als bedrijf een stap in de goede richting.