BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

KOMO productcertificaten voor Bloem Sealants afdichting en beglazingskitten

KOMO productcertificaten voor Bloem Sealants afdichting en beglazingskitten

Van de meeste gangbare en toegepaste beglazings en afdichtingskitten zijn die bloem sealants uit den haag sinds deze zomer KOMO gecertificeerd. Met de invoering van zogenaamde 'concepten' door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten nu mogelijk geworden binnen concept III compleet beglaasde kozijnen met KOMO certificaat te leveren.Gegarandeerde kwaliteit

Riens Wigboldus onderstreepte tijdens een bijeenkomst voor de medewerkers van Bloem het belang van SKH-KOMO-certificering, omdat de opdrachtgever er daardoor zeker van kan zijn, dat die kwaliteit geleverd wordt die van tevoren is overeengekomen. Dit omdat de praktijk aantoont dat er nog veel mis is met kwaliteiten die uiteindelijk niet blijken te voldoen. ‘De kwaliteit van SKH-KOMO gecertificeerde producten is gegarandeerd’, aldus Wigboldus.

Conceptdenken

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) heeft in de nieuwe con- cepten I, II en III de taken en verantwoordelijkheden voor de aflevering van gevelproducten van timmerfabrieken vastgelegd. Bij elk concept hoort een vastgesteld takenpakket voor de timmerfabrikant en een takenpakket voor de aannemer. Voluit heten deze bepalingen, die in BRL 081 zijn opgenomen: Concept I -Toelevering halfproduct, Concept II- Toelevering meer compleet pro- duct en III - Co-makerschip. Het doel van NBvt is om met deze concepten duidelijk te maken waar toelevering stopt en waar co-makership begint.

Drie concepten van de NBvT

  • Concept I: In dit concept levert de timmerfabriek traditioneel de kozijnen, in de grondverf, als halfproduct aan de bouw. Het bouwbedrijf kan, passend in zijn bouwwijze en onder zijn verantwoordelijkheid, het product plaatsen en compleet maken
  • Concept II: In dit concept zijn de gevelproducten vanuit de fabriek voorzien van aanvullende beschermlagen en detailleringen. Hierdoor wordt de duurzaamheid van onze gevelproducten verbeterd, waardoor de verzorging sterk wordt vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie aanzienlijk wordt verlaagd
  • Concept III: Het afmonteren, beglazen en aflakken geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant. Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden en levert een kwalitatief hoogwaardig product op. Doordat de timmerfabrikant zelf verantwoordelijk is voor de montage op het werk kan hij hier een volledige tien jaar garantie geven op het eindproduct
  • Concept IV: Dit concept is nog niet verder uitgewerkt en vastgelegd, het omvat concept III in clusief een bepaalde periode waarin de fabri- kant ook verantwoordelijk is voor het onderhoud

Inspelen op nieuwe concepten

Met de KOMO-certificatie speelt Bloem in op concept III waarin de timmerfabrikant verantwoordelijk is voor een volledig gemonteerd, afgelakt en beglaasd kozijn. Rob Bloem: ‘We hebben een lang traject achter de rug om het KOMO-keur- merk te behalen. Door ons intensieve contact met de markt en belangenverenigingen bleek hieraan behoefte. Achter het certificaat gaat een verhaal schuil. Namelijk het kunnen geven van garantie op een systeem, het compleet beglaasde kozijn in plaats van op de individuele onderdelen.