BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Fact sheet Verenigbaarheid van kitten en dubbel glas

Fact sheet Verenigbaarheid van kitten en dubbel glas

Al meer dan dertig jaar wordt in gebouwen de huidige vorm van isolerend dubbelglas toegepast: twee glasbladen verbonden door een organische randafdichting. De levensduur van dit product wordt bepaald door de vochtdichtheid van de randafdichting. Het zal duidelijk zijn dat afgezien van de materiaaleigenschappen van deze randafdichting ook de omgevingsfactoren een grote rol spelen bij de levensduur. De beglazingsmethode en de correcte keuze van materialen zijn daarom van cruciaal belang.Hielafdichtingen

Bij beglazing van binnenuit worden de glaslatten aan de binnenkant geplaatst en moet eventueel binnendringend vocht weer naar buiten worden afgevoerd via speciaal daarvoor bestemde afvoerkanalen. Om in deze situatie te voorkomen dat water onder de glaslat door naar binnen komt, geeft de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 3577 aan dat bij een plaatsingshoogte tot 45 maan de onderzijde van het dubbelglas en tot een hoogte van 200 mm in de stijlen, een zogenaamde‘hielafdichting’(ook welwaterslot genoemd) als een waterkering moet worden aangebracht (zie detekening). Bij een plaatsingshoogte boven 45m moet de hielafdichting rondom worden aangebracht.

Informatiestroom

Om deze problemen te helpen voorkomen, hebben de Sectorvereniging Glaszetbedrijven van de FOSAG, de branchevereniging van de glasbedrijven GBO, en de branchevereniging van kitproducenten VLK Sectie Kitten, besloten om aan de hand van informatie uit onder zoeken, de markt (glasplaatsers, timmerfabrieken, etc .) als volgt nader te informeren. Door de kitproducenten/leveranciers wordt aangegeven of een afdichtingskit in beginsel verenigbaar is met de randafdichting van dubbelglas. Een groot aantal combinaties van beglazingskitten met randafdichtingssystemen van dubbelglas is onderzocht. Er zijn kitten die op voorhand totaal ongeschikt zijn om als hielafdichting toe te passen en kitten waarbij dit in beginsel geen probleem is. Het is echter niet mogelijk iedere combinatie te testen, waarbij bovendien opgemerkt dient te worden dat de samenstelling van rand afdichtingssystemen door de leveranciers ervan zonder dit te melden kan worden aangepast. Testresultaten uit het verleden geven dus geen volledige zekerheid voor de toekomst. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend gebaseerd op ervaring, waarop geen aansprakelijkheid kan worden verstrekt.