BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Reusachtige glasoverkapping vraagt flexibel beglazingssysteem

Reusachtige glasoverkapping vraagt flexibel beglazingssysteem

ING Real Estate ontwikkelde in het centrum van Warschau Zlote Tarasy, een grootschalig winkel- en kantorencomplex. De eyecatcher is een glazen 'binary large object', oftewel geometrisch complexe gevel, kortweg blob, die het binnenplein overdekt en afschermt van de straat. De gevolgen die de glasoverkappiung zou hebben voor het binnenklimaat zijn doorgerekend door Ove Arup in samenwerking met adviesbureau Peutz, het moederbedrijf van Geveltechnisch Bureau Köhler. Omdat de blob geen vormrepetitie kent en bovendien onderhevig is aan meervoudige lengte veranderingen, moest het beglazingsstyeem flexibel zijn. Men koos voor BSP-siliconenprofielen.Pal achter Warszawa Central, het centraal station van Warschau, op een plek die vanaf de Tweede Wereldoorlog braak lag, verrees Zlote Tarasy, ofwel het Gouden Terras. Die naam dankt het complex, dat nu winkels, kantoren en uitgaansgelegenheden herbergt, aan de vele goudsmeden die er voor de oorlog woonden. Ontwikkelaar ING Real Estate heeft met de bouw van Zlote Tarasy ook het omliggende gebied een impuls willen geven. Zo diende het complex "wervend én state-of-the-art" te zijn, maar het moest ook de verbinding herstellen tussen het station en de gehavende oude stadskern.

Computational Fluid Dynamics

Onderzoek door de firma Ove Arup uit Warschau, wees uit dat met een ZTA-waarde van 35 procent kon worden volstaan. Men adviseerde daarbij een LTA-waarde van 63 procent of hoger en een lichtreflectie zowel binnen als buiten van 15 procent. Ter controle werd opnieuw en volgens een andere methode gerekend aan de effecten die het grote glasdak zou hebben op het binnenklimaat. Met behulp van computersimulaties bestudeerde men de luchtstromingen die in de binnenruimte zouden optreden en de gevolgen daarvan voor de temperatuur (Computational Fluid Dynamics). Dit gebeurde in overleg met adviesbureau Peutz.

Flexibiliteit siliconenprofielen

Een hoofdstuk apart was de waterdichte bevestiging van de ruiten. Eerder werd opgemerkt dat alle ruiten uniek zijn, maar daarboven zijn ook alle knooppunten verschillend. Nooit ontmoeten de zes kokerprofielen die in een knoop samenkomen elkaar onder dezelfde hoek. Dat betekent dat zonder nadere maatregelen de ruiten in de knoop ook niet in één vlak zouden liggen. Dit vergde een beglazingssysteem met grote flexibiliteit. Die flexibiliteit moest evenwel gepaard gaan met een uitstekende waterdichtheid. Hierdoor ontstaan niet alleen rivieren in de zomer, maar ook gletsjers in de winter. Vanuit deze verkenning werd besloten om te werken met siliconen profielen en siliconen vormdelen.

Voorziening tegen lawines

Wellicht het lastigste uitvoeringsdetail bestond uit de knopen. Zoals gezegd, zijn er daarvan geen twee hetzelfde. Bovendien moeten in de knopen in meerdere richtingen lengteveranderingen kunnen worden opgevangen. Tenslotte moest bij enkele knopen een stalen buis door de blobhuid worden gevoerd zonder dat dit consequenties mocht hebben voor de waterdichtheid. Deze buis biedt de glazenwasser en anderen een aanhaakpunt, maar is ook onderdeel van een veiligheidsconstructie ter voorkoming van lawines. Bedenk dat er op het dak sprake kan zijn van een opeenhoping van sneeuw. De constructeurs hebben gerekend met een pakket van 3 meter, wat gezien de recente instortingen van sneeuwbelaste constructies in Polen en Duitsland geen overdreven pessimistische inschatting lijkt. Sneeuw mag zich evenwel niet onbeperkt ophopen en wanneer de sneeuw gaat smelten moet dat gecontroleerd gebeuren.