BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Kittoepassing bij gelaagd glas

Kittoepassing bij gelaagd glas

Gelaagd glas bestaat uit twee of meerdere glasplaten met daar tussen een kunststoffolie (bijvoorbeeld PVB folie). Gelaagd glas wordt ook wel veiligheidsglas genoemd omdat de toegepaste kunststoffolie een extra sterkte aan de glasconstructie geeft. Gelaagd glas wordt daarom vaak toegepast op plaatsen waar inbraakwering of veiligheid bij ruitbreuk een rol speelt.Gelaagd glas

In principe kan gelaagd glas op dezelfde manier worden geplaatst als ongelaagd glas. Het glas wordt dan geplaatst met aan weerszijden een PE schuimband, waarop een kitvoeg van 6x4 mm ter afdichting wordt aangebracht. In deze situatie komt de afdichtingskit niet in contact met de “kopse” kant van het glas, dus ook niet in direct contact met de kunststoffolie tussen de glasplaten. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarbij de afdichtingskit wél direct contact met de folie heeft, bijvoorbeeld bij winkelruiten of bij structurele beglazingen die aaneensluitend zijn geplaatst met een voeg tussen de kopse kanten van het glas. Ook bij hiel- of teendichting, welke moet worden toegepast bij binnenbeglazing, kan er in de praktijk contact ontstaan tussen de zijkant van het glas en de beglazingskit. Als laatste kan ook gedacht worden aan speciale toepassingen van glas met kunststof tussenlagen, waar direct contact tussen de glasranden en de kit ontstaat.

Kopse Kant

Als gevolg van dit directe contact kan er een wisselwerking optreden tussen de toegepaste kit en de kunststoffolie. Er zijn verdraagzame kitten in de markt, maar dan nog is er kans op een esthetisch effect dat bestaat uit een geringe aantasting van enkele millimeters. Een logische en veel gestelde vraag is: Welke kit kan op de kopse kant van gelaagd glas worden toegepast?

Afdichtingskit

Het is allereerst van belang, dat de afdichtingskit een goede aanhechting heeft op de ondergrond (glas, aluminium, geschilderd hout) en een goede weersbestendigheid bezit. De kitten die volgens de beglazingsnorm NPR3577 voor beglazingen mogen worden toegepast dienen te voldoen aan ISO11600G klasse 20HM en 20LM of aan klasse 25HM en 25LM. Daarnaast moet de kit verdraagzaam zijn met kunststof PVB-folie.