BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Project Zonnevang te Hilversum ondergaat beglazing met Renoseal Rijksdienst voor Archeo

Project Zonnevang te Hilversum ondergaat beglazing met Renoseal Rijksdienst voor ArcheoNiet-geïsoleerde profielen

De traditionele stalen profielen zijn niet geïsoleerd. Er zijn wel geïsoleerde stalen profielen, maar deze zijn niet zo slank als de niet-geïsoleerde profielen, waardoor het aanzicht van de slanke architectuur drastisch wijzigt. Geïsoleerde aluminium profielen zijn weliswaar slanker in aanzicht, maar hebben een grote diepte, die de slankheid in aanzicht weer tenietdoet. Bovendien wijken zij wat materiaalsoort betreft te veel af van het oorspronkelijke materiaal, dat juist zo kenmerkend is voor de architectuurperiode waarin het is toegepast. Toch hoeft een niet-geïsoleerd profiel geen nadeel te zijn. De oppervlakte van het staal ten opzichte van het glas is te verwaarlozen als het gaat om energieverlies. Daarnaast valt de hoeveelheid condens op het profiel mee bij normaal gebruik van de binnenruimte. De condens heeft ook geen invloed op de kwaliteit van het staal, mits het goed wordt onderhouden. Bij restauratie wordt vaak een kierdichting aangebracht. Bij nieuw werk met stoeltjesprofiel zou dat niet nodig hoeven zijn: de ramen en deuren moeten zo goed gemaakt worden dat zij niet kieren. De afsluiting vindt dan plaats door knellen. Het huidige Crittall- profiel is standaard voorzien van een uitsparing waarin een tochtprofiel kan worden bevestigd

Vergunning en subsidie

Bij het restaureren van stalen ramen of deuren is er meestal sprake van een ingreep die als een wijziging van het monument moet worden aan gemerkt. Voor het wijzigen van een monument is op grond van artikel 11 van de Monumenten wet 1988 een vergunning vereist. Het herstel van stalen ramen en deuren wordt in beginsel aangemerkt als subsidiabele werkzaamheid in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten.

Conclusie

Afsluitend kunnen we stellen dat het adagium van de monumentenzorg ‘behoud gaat voor ver nieuwen’ ook geldt voor het herstel van stalen ramen. Daarbij heeft herstel in de werkplaats de voorkeur.