BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Goedkoop is soms duurkoop

Goedkoop is soms duurkoop

Gebruik van verdraagzame kitten blijft sterk bepalend voor de kwaliteit en duurzaamheid van isolatieglas, ramen en kozijnen. Dit artikel belicht de achtergrond en risico’s van met elkaar in contact te brengen kitsoorten. Conclusie: hoe goedkoper de beglazings of afdichtkit, hoe groter de kans op weekmakers die de randverbinding van het glas kunnen aantasten.Contact onontkoombaar

Bij het beglazen van binnenuit, worden de glaslatten aan de binnenzijde van het gebouw aangebracht en wordt er een zogenaamde hielafdichting met elastische kit tussen de kopse kant van het isolatieglas en kozijn(hout) aangebracht. De glaszetter spuit daarvoor een streng beglazingskit schuin tegen de zijkant van het glas en drukt de glaslat er goed in. Hierbij wordt de kit verder onder het glas geperst en komt deze in direct con- tact met de gekitte randverbinding. Alhoewel de beglazingskit de randverbinding van het isolatieglas in feite niet mag raken, is materiaalcontact bij een hielafdichting in de praktijk niet te ver- mijden. Ook bij structurele beglazingen en het plaatsen van inbraakwerend glas komen de randverbinding en de beglazingskit met elkaar in contact.

Hoe oplossen?

Actuele technische informatiebladen van de kit moeten duidelijk maken of de kit geschikt is voor de bedoelde toepassing. Het is niet voldoende als de ver- pakking louter aangeeft dat het om een neutrale kit-soort gaat. Helaas kan de glaszetter alleen afgaan op uitgebreide productinformatie en het advies van de kit-leverancier. Laat u goed informeren, is dan ook het devies. Mocht het toch misgaan, dan ontstaat een ingewikkeld spel tussen opdrachtgever, glasmontagebedrijf en glasfabrikant. Onafhankelijke testen dienen dan aan te tonen wat de oorzaak is van de lekkage. Indien bij koudevloei het vermoeden bestaat dat de gebruikte kit schadelijke, organische weekmaker bevat, dan toont een zogenaamde thermo-grafimetrische analyse de oorzaak aan de hand van een uitgesneden kit-monster aan.

Conclusie

Raadpleeg de informatiebladen van de beglazingskitten die u toepast en overleg met de producent of de kitten verdraagzaam zijn met de randafdichting van het glas. Meestal blijken goedkopere kitten, goedkopere weekmakers te bevatten en die worden door de randafdichting niet verdragen. Ook hier geldt dan ook dat goedkoop soms duurkoop is, want wie vooraf investeert in kwaliteit zal achteraf niet geconfronteerd worden met claims inzake lekkend glas dat vervangen zal moeten worden.