BloemSealants producten: Kitten, brandwerend, lijmsystemen, pur-schuimen, rubberfrofielen, kitpistolen, hulpmaterialen,

Vaklieden leveren huzarenstukje natuursteen

Vaklieden leveren huzarenstukje natuursteen

In Scheveningen wordt komend voorjaar het VissersNamenMonument geplaatst. Alle1 .366 namen van vissers die sinds 1813 op zee het leven lieten, zijn hierop terug tevinden. Onder regie van West Gedenktekens hebben verschillende bedrijven een mooi stuk ambacht geleverd om de realisatie mogelijk te maken.West Gedenktekens uit Zoetermeer is verantwoordelijk geweest voor de realisatie van het monument dat bestaat uit 21 platen graniet van 1,18 m breed, 0,85 m hoog en 2 cm dik. In de platen van 54 kg zijn de namen vandevissers gezandstraald. Ook is de spreuk ‘Niet teruggekeerd van zee - naam voor naam gegrift in steen gelasergraveerd over de volledige lengte van hetmonument.Hiervoor is gekozen om van het monument één geheel te maken zodat het niet snel zal worden gezien als 21 losse stukken steen. Maar het begon allemaal bij de Stichting VissersNamenMonument Scheveningen die in 2009 werd opgericht. De bestuursleden van deze stichting hebben zich ervoor ingezet dat in de kustplaats een monument komt te staan waarop al de namen zijn vermeld van de Scheveningse vissers die ‘om den brode’ sinds 1813 op zee het leven verloren. Hiervoor is nauw samen gewerkt met de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden die jaarlijks in mei de gebleven vissers herdenkt met een krans- legging bij het monument van De Scheveningse Vissersvrouw. Het namen monument zal worden aangebracht aan de boulevardmuur voor de Vissersvrouw. De symboliek is dat zij uitkijkt op zee over de namen heen van de mannen die op zee het leven lieten.

Veel werk.

Met name Bert van der Toorn, lid van het zevenkoppige bestuur van de Stichting Vissers Namen Monument Scheveningen, heeft veel werk verricht. Al in 2005 is hij begonnen met het achterhalen van de namen. “Samen met Henk Grootveld, voorzitter van onze stichting, was ik destijds druk met het schrijven van een boek over de honderd jarige geschiedenis van de Scheveningse haven. Bij de research voor dat boek kwamen we veel namen tegen van Scheveningse vissers die het leven hebben gelaten tijdens hun werk op zee. Dat dossier werd groter en groter. Vervolgens besloten we al snel om ons als stichting in te zetten.